Terug- en vooruitkijken met het voedingscentrum


Het voedingscentrum is in 2009 geopend en nog steeds komen hier elk jaar vele kinderen met hun verzorgers (moeder/ oma/ tante/ ..) langs. De kinderen worden gelijk onderzocht en op een passend dieet gezet, terwijl de moeders onderwijs krijgen over een evenwichtige voeding en basishygiëne. Dit leren zij gelijk in de praktijk te brengen in het centrum. De hoop is dat zij thuis in de praktijk blijven brengen, wat ze in het centrum geleerd hebben. Voorgaande jaren merkten ze dat dit lastig is voor moeders, wanneer hun echtgenoten hen niet steunen. Daarom is in 2022 op verschillende manieren geprobeerd om ook de vaders voor te lichten. Bijvoorbeeld wanneer ze hun kind en vrouw kwamen brengen, bezoeken of ophalen. Helaas komen niet alle vaders langs, daarom is er ook speciaal voor de vaders een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Sommigen van hen zijn ook gekomen, wat mooi dat zij nu mee kunnen helpen om kleine, maar belangrijke verschillen te maken in hun families!

In 2023 willen ze vanuit het voedingscentrum de hele gemeenschap betrekken bij verschillende educatieve bijeenkomsten. Zowel omdat ook vaders en ouderen er baat bij hebben om meer te weten over het belang van goede voeding en basishygiëne, als om de vrouwen te kunnen ondersteunen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Afgelopen jaar zijn er ook weer een heel aantal opvolgbezoeken geweest. 53 Kinderen (uit 19 verschillende gemeenschappen) die in het voedingscentrum zijn geweest, zijn opnieuw bezocht bij hen thuis. De algemene indruk was dat wanneer kinderen gezond naar huis gingen, ze in het begin heel goed vooruit gingen, maar wanneer ze ziek werden de moeders moeite hadden om ze weer goed te laten eten, waardoor ze opnieuw gewicht verloren.
De moeders werden aangemoedigd om vaker kleine porties te geven, en terug te komen naar het centrum wanneer het zelf niet lukt om de kinderen weer hun eetlust terug te laten krijgen. De bezoeken worden erg gewaardeerd. Naast de gezondheidshulp, laat dit aan hen zien dat ze er mogen zijn. Ook zij zijn belangrijk en worden gewaardeerd.

Aisha leed voornamelijk aan kwashiorkor (of hongeroedeem), dit presenteert zich met oedeem, zwelling van het lichaam door gebrek aan proteïne en andere micronutriënten. Ze onderging het eerste deel van haar stabilisatiefase in het ziekenhuis waar ze een speciaal melkdieet kreeg. Toen ze eenmaal medisch stabiel was, werd ze doorverwezen naar het Neesim Centrum voor verdere stabilisatie en revalidatie. Toen Aisha aankwam in het centrum, had ze nog steeds wat oedeem in haar voeten en benen, dus we bleven haar het speciale melkdieet geven totdat het oedeem volledig was verdwenen.

Toen ze eenmaal op een evenwichtig dieet was gezet met lokaal verkrijgbaar voedsel werd Aisha geleidelijk zwaarder, werd ze speels en begon ze te lachen. Ze woog 6,8 kg bij opname en werd gelukkig ontslagen met 8,2 kg. Na ontslag was haar moeder erg trouw in het haar terug te brengen voor controle in het centrum, en we waren blij om te zien dat Aisha ook na haar ontslag in gewicht bleef toenemen.

Dit is een van de vele voorbeelden uit het voedingscentrum

Voorlichtingsbijeenkomst in een dorp
Categorieën: Voedingscentrum