De visie van Project Share Ghana is verbreed: naast de samenwerking met de Good News Bible Church wordt er samenwerking met andere kerken gezocht, zodat meer kerken naar de Dagomba mensen zullen gaan uitreiken. Ook het voedingscentrum zal de focus meer naar buiten richten. Hierdoor kunnen de kinderen die ontslagen zijn uit het voedingscentrum beter gevolgd worden in hun eigen woonsituatie en kunnen meer dorpen bereikt worden met voorlichting en met Jezus.

Door al deze verschuivingen in verantwoordelijkheid, wonen en werken, leek het goed om ook het gebruik van de ruimtes te wijzigen.
Project Share Ghana heeft de grond waarop het voedingscentrum staat, met gebouwen, waterput, etc. geschonken aan de Good News Bible Church. Zij kunnen dit bij de school trekken doordat zij bij elkaar zaten en ze kunnen de ruimte goed gebruiken. 
Het huis waar Vroni met de familie Boon woonde is gerenoveerd en hier is nu het voedingscentrum heen verhuisd. Hier zijn vijf slaapkamers voor vrouwen met kinderen en verder voldoende ruimtes voor kantoor, onderzoeken van de kinderen, onderwijs etc.

Wat mooi dat Project Share zo extra ruimte aan de school kan meegeven.

De foto’ s laten het nieuwe voedingscentrum zien.

Categorieën: Voedingscentrum