In het Noorden van Ghana gaan veel kinderen niet naar school. Meer dan de helft van de kinderen volgt nooit of bijna nooit onderwijs. De scholen die er zijn hebben vaak geen goed lesmateriaal en de scholen zijn vaak slecht onderhouden.

Daarnaast komen veel leraren niet opdagen en is de kwaliteit van lessen niet altijd goed.

De Neesimschool is daarin een verandering. Sinds 2009 zorgt deze school voor goed onderwijs in Gushegu. Alle leraren zijn goed opgeleid en krijgen cursussen en trainingen om te blijven leren. De lokalen zijn ingericht zodat ze een rijke leeromgeving bieden voor de kinderen. En het lesmateriaal wordt up to date gehouden. Het doel van de school is naast goed onderwijs geven ook om een modelschool te zijn voor het district. Inmiddels zijn de eerste kinderen afgestudeerd op deze school. En dit met een slagingspercentage van 100. Ter vergelijking: het is al bijzonder als de leerlingen hun eindexamen kunnen lezen.  Een ander groot verschil is dat op de Neesimschool kinderen niet geslagen worden.

De school

Vanaf de kleuterschool (kindergarten) tot de tweede klas van de middelbare school (Junior high) zijn er 11 klassen verdeeld over vier lokaalblokken. Er is een groot computerlokaal, een scheikundelokaal en een bibliotheek. Rondom de lokalen is er veel ruimte om met elkaar te spelen en om uit te rusten in de schaduw

Het Ghanese curriculum wordt aangeleerd maar wel met een sterke focus op de basisvaardigheden voor lezen en rekenen. Dit wordt onder andere bereikt door in de erste jaren in de lokale taalles te geven en pas daarna over te gaan op het Engels. Ook wordt er veel gedaan met spelend leren. Hoewel de Neesimschool christelijk is en ook bijbellessen geeft, mogen kinderen uit alle achtergronden op school komen. Veel kinderen komen uit Moslimfamilies.